Match Cup Sweden 2008

I den komplexa tid vi lever i, med omvälvande förändringar för både individer och organisationer, är det avgörande att kunna skapa hållbara system och hållbar hälsa, som kan samspela med förändrade förutsättningar.
Schinkler Life & Business Management stödjer mänsklig och organisatorisk utveckling med hjälp av styrkebaserad metodik tillsammans med inspiration av den mångtusenåriga kunskapen Ayurveda som lär oss om mänsklig utveckling, hållbar livsstil och en djup förståelse kring system och dess påverkan.

naringslivetsorg_298

Organisationer

Företag, kommuner, landsting och andra organisationer som vill skapa en livskraftig och hållbar företagskultur utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt. Läs mer om styrkebaserad, hållbar organisationsutveckling.

Ledare, chefer och kulturbärande personer

Ledare, chefer och kulturbärande personer

I programmet ”The Winning Team” ges nycklar till det styrkebaserade, livskraftiga förhållningssättet med syfte att stärka team och individer. Läs mer om Styrkebaserad utveckling här.

individ

Individ

Personlig- och hälsoutveckling för att skapa en hållbar och livskraftig livsstil, där förståelsen om sin egen person ökar förmågan att också kunna stödja och inspirera andra. Läs mer om Individuell utveckling & Ayurveda Coaching.

Sagt om Eva

”Efter att ha jobbat med det Styrkebaserade ledar- och medarbetarskapet nådde vi mer motiverade medarbetar och ökat ekonomiskt resultat. Utvecklingsprocessen ledde fram till att ledningsgruppen arbetade mer stringent och effektivt, och inte minst på ett mer mer stimulerat sätt! Evas styrkor är på det sätt hon når fram till olika människor på olika nivåer i organisationen. Eva är fokuserad, orädd och rak i sin kommunikation, vilket är uppskattat, och hon når därför ytterligare ett steg längre än andra som jag arbetat med i liknande uppdrag.”

”Jag är ständigt på jakt efter på djupet, högkaratika, livsbejakande, dynamiska, överraskande och fängslande kunskapare inom livsviktiga områden. Jag säger bara en sak: Eva Forsberg Schinkler är ett fynd.”

”Efter rekommendationer har jag läst Eva Forsberg Schinklers bok ”Livskraft i vardagen”. Det är en fantastisk bok som jag nästan sträckläste. Många pusselbitar föll på plats. Arbetar som överläkare på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) och har 3 barn. Jag ska nu ta hand om mig utifrån det ayurvediska perspektivet.”