Life & Business Management
Let's grow together as individuals

Förändring börjar inifrån

I den komplexa tid vi lever i, med omvälvande förändringar för
både individer och organisationer, är det avgörande att kunna skapa hållbara system och hållbar hälsa,som kan samspela med förändrade förutsättningar.

Schinkler Life & Business Management stödjer mänsklig och organisatorisk utveckling med hjälp av styrkebaserad metodik tillsammans med inspiration av den mångtusenåriga kunskapen Ayurveda som lär oss om mänsklig utveckling, hållbar livsstil och en djup förståelse kring system och dess påverkan.

Retreat:
Introduktion till Ayurveda på Mallorca

21-24 September 2016 alternativt 24-27 September 2016

Läs mer och boka här >

Resa:
Ayurveda resa till Indien Kerala 

19 November - 2 December 2016

Läs mer och boka här >

 

Kurs:
Ayurveda Life Training

Kurstillfällen i Stockholm 

Steg 1 - 8-10 oktober 2016
Steg 2 - 12-14 november 2016
Steg 3 - 13-15 januari 2017
Steg 4 - 24-26 februari 2017
Steg 5 - 24-26 mars 2017

Läs mer och boka här >

Schinkler Life Science Center har kommit i mål!


Håll utkik här på sidan, mer info kommer.